تست نفوذ وب پیشرفته

این دوره بطور تخصصی و حرفه ای به بررسی راههای نفوذ به وب سایت ها، ابزارها و متدهای مربوط به آن می پردازد. این دوره منتخبی از دوره ای است که توسط کمپانی SANS و با شناسه Sec542 ارائه می شود و نام گواهینامه بین المللی آن GWAPT یا Web App PenetrationTesting and Ethical Hacking می باشد. در این دوره بصورت پیشرفته و عمیق تر به راههای نفوذ به وبسایت ها و سامانه های تحت وب با استفاده از حرفه ای ترین روش ها و ابزارها می پردازد.

پیش‌نیاز:

◀ CEH

◀ آشنایی با دستورات لینوکس

کارگاه: دارد
مدت دوره: ۲۴ ساعت
مخاطبان دوره:

◀ متخصصین تست نفوذ

◀ متخصصین و ذینفعان وب سایت های حساس و حیاتی

◀ متخصصین امنیت شبکه و وب

محتوای دوره:

INTERCEPTION PROXIES ▶

SQL INJECTION ▶

BLIND SQL INJECTION ▶

(REFLECTED CROSS-SITE SCRIPTING (XSS ▶

(STORED CROSS-SITE SCRIPTING (XSS ▶

(LOCAL FILE INCLUSION (LFI ▶

(REMOTE FILE INCLUSION (RFI ▶

(CROSS-SITE REQUEST FORGERY (CSRF/XSRF ▶

دسته‌بندی: تست نفوذ
پیش‌نیاز:

◀ CEH

◀ آشنایی با دستورات لینوکس

دسته‌بندی: تست نفوذ
 تهران         021 22876300         Info[at]AmnGostar-Co[dot]Ir