قواعد حقوقی و علوم قانونی مربوط به ادله دیجیتال در فضای سایبری(پیشرفته)

به موازات پیشرفت فناوری اطلاعات، جرائم مربوط به آنها نیز گسترش یافته و پیچیدگی های خاص خود را پیدا می کند. در این دوره مخاطبان پس از گذراندن دوره مقدماتی قواعد حقوقی و علوم قانونی مربوط به ادله دیجیتال در سطح پیشرفته تری با مفاهیم و قوانین حوزه سایبری آشنا می شوند. این مفاهیم پیشرفته شامل بررسی قوانین مربوط به منابع بالقوه ای مانند تلفن همراه، ثابت، دوربین دیجیتال و ... می باشد. علاوه بر آن به بررسی انواع متداول ادله دیجیتال در محیط مجازی امروز، نحوه توقیف و مستندسازی این ادله پرداخته می شود. در این دوره همچنین به قواعد حقوقی ناظر بر جمع آوری ادله دیجیتال شامل مراحل ضوابط تفتیش و توقیف، ضمانت های اجرا و پیامدهای حقوقی ناشی از عدم رعایت ضوابط بر اساس قوانین سایبری کشور پرداخته خواهد شد.
از آنجا که جمع آوری و تشخیص مدارک مربوط به جرائم پیشرفته سایبری و برخورد با آنها در حوزه بین المللی نیز یکی از چالش های پیش روی جامعه حقوقی است در این دوره به تبیین قوانین حقوق بین الملل سایبری و نحوه احقاق حقوق بین المللی سایبری پرداخته می شود. این روند با نگاهی به قوانین داخلی برخی کشورهای توسعه یافته نظیر امریکا، انگلیس و ... و مقایسه آن با برخی قوانین داخلی کشورمان بررسی خواهند شد.
یکی دیگر از نکات قابل بحث در این دوره آشنایی با تکنیک های دفاع جمعی در راستای فعالیت های پدافند غیرعامل و جایگاه حقوقی آنها در قواعد حقوقی دنیا می باشد.

پیش‌نیاز:

دوره قواعد حقوقی و علوم قانونی مربوط به ادله دیجیتال در فضای سایبری (مقدماتی)

کارگاه: دارد
مدت دوره: 16 ساعت

محتوای دوره:
 • بررسی منابع بالقوه رایانه شخصی(PC)، تلفن همراه، ثابت، دوربین های دیجیتال، GPS، واسط های کنترل دستیابی، سیستم های مخابراتی
 • بررسی انواع متداول ادله دیجیتال شامل مقادیر درهم سازی، فراداده ها، ریزعکس ها و حافظه نهان ریز عکس، داده های حذف شده، مصنوعات زمان کامپیوتر، سوابق اینترنت، فایلهای میانبر (لینک فایل)، رسانه‌های
 • اجتماعی، شبکه های نظیر به نظیر و به اشتراک گذاری فایل‌ها
 • بررسی موضوع و روش های توقیف
 • مستندسازی و محافظت
 • روش های تجزيه و تحليل
 • روشهای ارائه
 • تأثير اجراي ضوابط علوم قانونی دیجیتال بر استنادپذيري ادله دیجیتال
 • عناصر مورد نیاز در کارآمدی علوم قانونی دیجیتال در دفاع سایبری
 • بررسی خبرگان علوم قانونی دیجیتال
 • آزمایشگاه و ابزار علوم قانونی دیجیتال
 • بررسی دپارتمان مرکز دفاع جرایم سایبری آمریکا
 • بررسی قواعد حقوقی ناظر بر داده‌های ذخیره شده شامل حفظ فوری داده‌های ذخیره شده، دستور ارائه، ضوابط عام و خاص قرار تفتیش و توقیف
 • بررسی قواعد حقوقی ناظر بر داده‌های در حال انتقال شامل داده‌های ترافیک، داده‌های محتوا
 • ضمانت اجرایی عدم رعایت ضوابط حقوقی
 • دفاع سایبری و حقوق بین الملل
 • نبرد سایبری و توسل به زور
 • واکنش علیه حملات سایبری
 • دفاع مشروع بازدارنده علیه حمله ي سایبری
دسته‌بندی: امنیت شبکه
پیش‌نیاز:

دوره قواعد حقوقی و علوم قانونی مربوط به ادله دیجیتال در فضای سایبری (مقدماتی)

دسته‌بندی: امنیت شبکه
 تهران         021 22876300         Info[at]AmnGostar-Co[dot]Ir