قواعد حقوقی و علوم قانونی مربوط به ادله دیجیتال در فضای سایبری(مقدماتی)

درکنار استفاده صحیح و مشروع از فناوری اطلاعات همواره امکان سوء استفاده و ارتکاب جرم نیز همراه آن وجود دارد. با گسترش فناوری اطلاعات، پیچیدگی های جرائم و به تبع آن نیازمندی ها جهت تدوین و تبیین قوانین مربوط به آن وجود خواهد داشت.
در این راستا بررسی ادله قانونی دیجیتالی که اغلب با عبارت «Forensics Digital » نیز شناخته می شود استفاده از طیف گسترده ای از علوم و فن آوری جهت حفظ، جمع‌آوری، اعتبار سنجی، شناسایی، تجزیه و تحلیل، تفسیر، مستندسازی و ارائه ادله دیجیتال مکتسبه از منابع دیجیتال را شامل می شود. این بررسی ها به منظور تسهیل یا پیشبرد بازسازی صحنه جرم سایبری و کمک به پلیس فتا و مقامات قضایی در شناخت و اثبات جرم در فضای سایبر انجام می گردد. علاوه بر آن تبیین ادله دیجیتالی موجب شناسایی و کشف حملات اینترنتی و منشاء آنها ،احراز هویت مرتکبان جرایم سایبری و امکان طرح دعوی در محاکم قضایی اعم از داخلی و بین المللی می گردد.
مخاطبان در این دوره با قواعد حقوقی مرتبط با ادله قانونی دیجیتال در قوانین جمهوری اسلامی ایران و همچنین طریقه بهره برداری از آنها و نیز مصادیق جرائم سایبری قوانین سایبری کشوری بطور مقدماتی آشنا خواهند شد.
درکنار استفاده صحیح و مشروع از فناوری اطلاعات همواره امکان سوء استفاده و ارتکاب جرم نیز همراه آن وجود دارد. با گسترش فناوری اطلاعات، پیچیدگی های جرائم و به تبع آن نیازمندی ها جهت تدوین و تبیین قوانین مربوط به آن وجود خواهد داشت.
در این راستا بررسی ادله قانونی دیجیتالی که اغلب با عبارت «Forensics Digital » نیز شناخته می شود  استفاده از طیف گسترده ای از علوم و فن آوری جهت حفظ، جمع‌آوری، اعتبار سنجی، شناسایی، تجزیه و تحلیل، تفسیر، مستندسازی و ارائه ادله دیجیتال مکتسبه از منابع دیجیتال را شامل می شود. این بررسی ها به منظور تسهیل یا پیشبرد بازسازی صحنه جرم سایبری و کمک به پلیس فتا و مقامات قضایی در شناخت و اثبات جرم در فضای سایبر  انجام می گردد. علاوه بر آن تبیین ادله دیجیتالی موجب شناسایی و کشف حملات اینترنتی و منشاء آنها ،احراز هویت مرتکبان جرایم سایبری و امکان طرح دعوی در محاکم قضایی اعم از داخلی و بین المللی می گردد.
مخاطبان در این دوره با قواعد حقوقی مرتبط با ادله قانونی دیجیتال در قوانین جمهوری اسلامی ایران و همچنین طریقه بهره برداری از آنها و نیز مصادیق جرائم سایبری قوانین سایبری کشوری بطور مقدماتی آشنا خواهند شد.

پیش‌نیاز:

ندارد

کارگاه: دارد
مدت دوره: 16 ساعت

محتوای دوره:
 • تعاریف و اصطلاحات
 • مفاهیم فنی مربوط با قوانین سایبری
 • ارتباط جرم و فضای مجازی(جرائم سایبری)
 • ارتباط جنگ و فضای مجازی
 • علوم قانونی دیجیتال
 • مفهوم هویت در فضای مجازی
 • مفهوم حاکمیت در فضای مجازی
 • جایگاه، ویژگی ها، اهمیت هاو چالش های ادله دیجیتال
 • استناد پذیری ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران
 • قواعد ناظر بر جمع آوری ادله دیجیتال
 • معرفی علوم قانونی دیجیتال، تاریخچه و مبانی
 • رشته های فرعی علوم قانونی دیجیتال
 • مراحل علوم قانونی دیجیتال
 • بررسی منابع بالقوه متداول در شناسایی ادله دیجیتال
دسته‌بندی: امنیت شبکه
پیش‌نیاز:

ندارد

دسته‌بندی: امنیت شبکه
 تهران         021 22876300         Info[at]AmnGostar-Co[dot]Ir